Δεν είναι επίσημη ιστοσελίδα του Χοροστασίου αλλά Αρχείο του Δικτύου Ενημέρωσης Φωκίδας.