20230610

Η Χορωδία «Θάμυρις» του Χοροστασίου Ιτέας συμμετέχει στην 6η Χορωδιακή Συνάντηση Χορωδιών Γρεβενών «Γεώργιος Καραγιάννης», στις 10 Ιουνίου 2023