Η Μικτή Χορωδία Ενηλίκων «Θάμυρις» του Μουσικοχορευτικού και Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Το Χοροστάσι» συμμετέχει στη Χορωδιακή Συνάντηση του Κέντρου Πολιτισμού και Τέχνης «Η Κίρρα», 13 Μαΐου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας