«Το Χοροστάσι»: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων – Οκτώβριος 2021