Οι διοικητικές μεταβολές του οικισμού Άγιος Νικόλαος – Κίρρα (με τα ΦΕΚ, 1879 – 2010)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Άγιος Νικόλαος (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

 

ΦΕΚ 50Α – 25/07/1879

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Κρίσσης

ΦΕΚ 136Α – 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

 

Άγιος Νικόλαος (Φωκίδος)

 

ΦΕΚ 136Α – 08/07/1899

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 230Α – 03/09/1908

Ο οικισμός μετονομάζεται σε Κίρρα

 

Κίρρα (Φωκίδος)

 

ΦΕΚ 230Α – 03/09/1908

Ο οικισμός προήλθε από τη μετονομασία του οικισμού Άγιος Νικόλαος

ΦΕΚ 282Α – 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

 

Κίρρα (Φθιώτιδος και Φωκίδος)

 

ΦΕΚ 282Α – 04/12/1909

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος από το νομό Φωκίδος

ΦΕΚ 261Α – 31/08/1912

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Κρίσσης και προσαρτάται στην κοινότητα Ιτέας

ΦΕΚ 221Α – 06/07/1929

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Ιτέας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Κίρρας

ΦΕΚ 72Α – 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάται από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος και υπάγεται στο νομό Φωκίδος

 

Κίρρα (Φωκίδος)

 

ΦΕΚ 72Α – 31/03/1943

Ο οικισμός αποσπάστηκε στο νομό Φωκίδος από το νομό Φθιώτιδος και Φωκίδος

ΦΕΚ 244Α – 04/12/1997

Ο οικισμός αποσπάται από την κοινότητα Κίρρας και προσαρτάται στο δήμο Ιτέας

ΦΕΚ 87Α – 07/06/2010

Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Ιτέας και προσαρτάται στο δήμο Δελφών