«Το Χοροστάσι»: Πρόγραμμα δραστηριοτήτων – Νοέμβριος 2021