Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Χοροστασίου

Διοικητικό Συμβούλιο
(Εκλογές 28 Νοεμβρίου 2021)

Πρόεδρος: Πάνος Μπαλτάς
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Κατσίμπρας
Γενική Γραμματέας: Ελένη Ναούμ
Ειδική Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων: Λουκία Κακκανά
Ταμίας: Δέσποινα Παπαϊωάννου

Εξελεγκτική Επιτροπή
(Εκλογές 28 Νοεμβρίου 2021)

Τάκης Αναγνωστόπουλος
Ειρήνη Λεμποτέση
Σωτηρούλα Πλατή