Το «Χοροστάσι» συμμετέχει στην επετειακή παρέλαση για την Απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων (10 Απριλίου 2022, Άμφισσα)