Το Χοροστάσι συμμετείχε στην Παρέλαση για την Απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων (Άμφισσα, 10.4.2022)