Συμμετοχή της Χορωδίας «Θάμυρις» του Χοροστασίου Ιτέας σε Συνάντηση Χορωδιών στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, 11 Μαρτίου 2023