Έκτακτη πρόβα της Χορωδίας «Θάμυρις», 9 Μαρτίου 2023, 20.00 – 22.00

Πέμπτη 9 Μαρτίου 2023 Μαρτίου, 20.00 – 22.00
Έκτακτη πρόβα της Χορωδίας «Θάμυρις» για τη Συνάντηση Χορωδιών στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής