Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χοροστασίου Ιτέας, 1 Μαρτίου 2023, 19.30

Θα συζητηθούν τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης στις 4 Μαρτίου 2023.