Έκτακτη πρόβα της Χορωδίας «Θάμυρις», 6 Απριλίου 2023, 20.00 – 22.00

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023, 20.00 – 22.00
Έκτακτη πρόβα της Χορωδίας «Θάμυρις» για την Εκδήλωση στο Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας στις 21 Απριλίου 2023