Αρχείο 1

Τετραήμερη εκδρομή της Μικτής Χορωδίας «Θάμυρις» του Μουσικοχορευτικού και Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Το Χοροστάσι» στη Βουλγαρία (Γκάμπροβο – Σόφια) συμμετοχή στο 9ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ στο Γκάμπροβο, 21 – 24 Ιουνίου 2019

Τετραήμερη εκδρομή της Μικτής Χορωδίας «Θάμυρις» του Μουσικοχορευτικού και Λαογραφικού Ομίλου Ιτέας «Το Χοροστάσι» στη Βουλγαρία (Γκάμπροβο – Σόφια) συμμετοχή στο 9ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ στο Γκάμπροβο 21 – 24 Ιουνίου 2019