Διοικητικό Συμβούλιο
(Εκλογές 28 Νοεμβρίου 2021)

Πρόεδρος: Πάνος Μπαλτάς
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Κατσίμπρας
Γενική Γραμματέας: Ελένη Ναούμ
Ειδική Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων: Λουκία Κακκανά
Ταμίας: Δέσποινα Παπαϊωάννου

Εξελεγκτική Επιτροπή
(Εκλογές 28 Νοεμβρίου 2021)

Τάκης Αναγνωστόπουλος
Ειρήνη Λεμποτέση
Σωτηρούλα Πλατή

Επιτροπή Ψηφιακού Αρχείου
(Απόφαση Δ.Σ. 1 Δεκεμβρίου 2021)

Νάνσυ Ζαχαροπούλου
Ηλίας Καλπούζος
Πάνος Μπαλτάς